Categories
Truyen Dai

Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding

“Hành Trình Về Phương Đông – Baird Spalding” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Journey To The East – Hành Trình Về Phương Đông

Tác giả: Baird Spalding
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Khuyết Danh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/vyapryj6m5/HanhTrinhVePhuongDong_BairdSpalding_NguyenPhong_HuongDuongdoc_6.mp3

Hết

[/center]
———————————————————————-