Categories
Truyen Ngan

Mat na nguoi chet – Dang Hoang Tham

“Mặt nạ người chết _ Đặng Hoàng Thám” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
(IMAGE: http://k006.kiwi6.com/hotlink/b2dtv27z78/mat_na_nguoi_chet.jpg)
http://www.divshare.com/download/19515975-ded
———————————————————————-