Categories
Truyen Ngan

Ly Con Qua – Tran Tung Chinh

Lý Con Quạ – Trần Tùng Chinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Lý Con Quạ
Tác giả: Trần Tùng Chinh
Người đọc: Kim Phượng

http://www.mediafire.com/?6088mzeddbtfc2l