Categories
Truyen Ngan

Duoi Hai Mau Ao – Hoang Dung

“Dưới Hai Màu Áo – Hoàng Dũng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Dưới Hai Màu Áo

Soạn giả: Hoàng Dũng

Tuý Hồng trong vai Bích & Bê
Lan Ngọc trong vai Mẹ của Bìch
Huỳnh Long Giang trong vai Ba của Bich
Ngọc Đan Thanh trong vai Vân – em của Bích
Hoàng Dũng trong vai Sinh
Túy Thanh trong vai Mẹ của Sinh

Quốc Tuấn điều khiển âm thanh & nhạc

http://k007.kiwi6.com/hotlink/mbdp1qmd1d/DuoiHaiMauAo_HoangDung_BanKichSongTuyHong.mp3

[/center]
———————————————————————-