Categories
Truyen Ngan

Doi Phi Cong – Toan Vinh Nguyen Xuan Vinh

“Đời Phi Công – Toàn Vinh Nguyễn Xuân Vinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đời Phi Công

Tác giả: Giáo Sư Toàn Vinh Nguyễn Xuân Vinh
Người đọc: Nguyễn Quý

http://k007.kiwi6.com/hotlink/6q96djyyid/DoiPhiCong_ToanPhongNguyenXuanVinh_NguyenQuydoc.mp3

[/center]
———————————————————————-