Categories
Truyen Ngan

Doi mat Phuong – Nguyen Dat Thinh

“Đôi Mắt Phượng – Nguyễn Đạt Thịnh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đôi Mắt Phượng

Câu chuyện của bác sĩ Trần Quang Thái

Tác giả: Nguyễn Đạt Thịnh
Người đọc: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/b295vjgyrx/DoiMatPhuong_NguyenDatThinh_NguyenThiNgocHanhdoc.mp3

🙁

[/center]
———————————————————————-