Categories
Truyen Ngan

Dinh Menh – Ms 365 – Hieu Ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Định Mệnh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
ĐỊNH MỆNH
Tác giả: Ms 365
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

Những mái đầu bạc trắng giờ bây giờ đã không còn đủ sức lực để làm đau lòng nhau , nhưng những lời chia sẽ rất thực, rất đau của họ đã cho tôi hiểu mình sẽ phải đi con đường nào .Tôi cần ném mình vào cơn bão trước khi bước về phía trời xanh .

Hãy cứ để đau khổ bắt đầu con đường, rồi nỗi đau sẽ như từng nấc thang rớt lại phía sau lưng

http://www.megaupload.com/?d=XJ8EY5O8