Categories
Truyen Ngan

Con Than lan Chon Nghiep – Ho Huu Tuong

“Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp – Hồ Hữu Tường” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp

Tác giả: Hồ Hữu Tường
Người đọc: Dzuy Linh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/detjzj4rtr/ConThanLanChonNghiep_HoHuuTuong_DzuyLinhdoc_.mp3