Categories
Truyen Dai

Hai Tuong Hat Boi – Vu Duc Sao Bien


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Hai Tuồng Hát Bội – Vũ Đức Sao Biển” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tuyển Tập Truyện ngắn: Hai Tuồng Hát Bội
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Người đọc: Thủy Tiên

HAI TUỒNG HÁT BỘI là tuyển tập truyện ngắn của Vũ Đức Sao Biển, là những tâm tư tình cảm của tác giả gửi đến quê nhà Quảng Nam; là những tự sự về người em gái đất Quảng đã làm ông say đắm để rồi ông viết nên những ca khúc, giai điệu làm say đắm lòng người.

01. Hai tuồng hát bội – http://www.mediafire.com/?sq9mft313oqlfjf

02. Con cá vược – http://www.mediafire.com/?yuad4yy0hpp4ce8

03. Cây dù phép – http://www.mediafire.com/download/a1wdywre5ywcave/03-C%C3%A2yD%C3%B9Ph%C3%A9p-HTHB-V%C5%A9%C4%90%E1%BB%A9cSaoBi%E1%BB%83n-Th%E1%BB%A7yTi%C3%AAn.mp3

04. Mong chờ – http://www.mediafire.com/listen/88eg59x4vhex58y/04-MongCh%E1%BB%9D-HTHB-V%C5%A9%C4%90%E1%BB%A9cSaoBi%E1%BB%83n-Th%E1%BB%A7yTi%C3%AAn.mp3

05. Bà ngoại tôi – http://www.mediafire.com/listen/rdr7745zr864xij/05-B%C3%A0Ngo%E1%BA%A1iT%C3%B4i-HTHB-V%C5%A9%C4%90%E1%BB%A9cSaoBi%E1%BB%83n-Th%E1%BB%A7yTi%C3%AAn.mp3

06. Cung đàn lỗi nhịp – http://www.mediafire.com/listen/59ot93efmayaqn8/06-Cung%C4%91%C3%A0nL%E1%BB%97iNh%E1%BB%8Bp-HTHB-V%C5%A9%C4%90%E1%BB%A9cSaoBi%E1%BB%83n-Th%E1%BB%A7yTi%C3%AAn.mp3

———————————————————————-