Categories
Truyen Ngan

Con Cui Dau Xin Me


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Con cúi đầu xin Mẹ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
CON CÚI ĐẦU XIN MẸ
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Giọng đọc: Hiểu Kỳ
…Những năm tháng đó, làng quê tôi nghèo đói và buồn bã. Anh chị em tôi không có một gia sản gì ngoài Mẹ. Tất cả cuộc sống của chúng tôi là Mẹ…….

http://www.megaupload.com/?d=NKH47A71