Categories
Truyen Ngan

Chi Ut Quan – Nguyen The Hoang

Chị Út Quắn – Nguyễn Thế Hoàng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chị Út Quắn

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng
Người đọc: Nam Phong và Cẩm Thu

http://www.mediafire.com/download.php?8nltw4l3ti0zeln