Categories
Truyen Dai

Ngoi Truong Moi Khi – Nguyen Nhat Anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Ngôi Trường Mọi Khi – Nguyễn Nhật Ánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện Dài Vui: Ngôi Trường Mọi Khi
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người đọc: Phương Minh

“Khi đọc truyện này, tuy đã qua cái tuổi cắp sách đến trường rùi nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thân thương. Cái kỷ niệm của thời ” nhất quỷ nhì ma… thứ ba là học trò ” như vẫn còn đau đây. Nhưng tình bạn trong tác phẩm này thật xúc động, giữa tóc bím và các bạn của mình. Và mình mãi mãi hy vọng của tình bạn chúng mình bao giờ cũng trong sáng như thế.”

Truyện gồm 5 tập.

Link zip đầy đủ 1-5: http://www.mediafire.com/download.php?6yod8qnq4w2b1o7

Tập 1: http://www.mediafire.com/download.php?05qbzihn32n65wh
Tập 2: http://www.mediafire.com/download.php?6s63q75bbua1k8d
Tập 3: http://www.mediafire.com/download.php?kjj9f5lii8bzhbr
Tập 4: http://www.mediafire.com/download.php?i2oo6ro3w77m9h6
Tập 5 kết: http://www.mediafire.com/download.php?fk3pf923u48l3fu