Categories
Truyen Ngan

Cai Gia Cua Tinh Yeu – Ngan Binh – Hong Van – dai VOA ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Chọn một người cha – Ngân Bình” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cái Giá Của Tình Yêu
Tác giả: Ngân Bình
Người đọc: Hồng Vân – đài VOA kỳ

Mời quí vị cùng nghe một truyện ngắn kể lại, mô tả tâm tư một đứa con bị bỏ rơi.

http://www.mediafire.com/?ajbhk18n5ebocmz