Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cai Cach Ruong Dat 1954 – Nguyen Minh Can


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Cải Cách Ruộng Đất 1954 – Nguyễn Minh Cần” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cải Cách Ruộng Đất 1954

Tác giả: Nguyễn Minh Cần
Người đọc: Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi

http://k007.kiwi6.com/hotlink/529jo6fxya/CaiCachRuongDat1954-NguyenMinhCan-TNT.mp3

[/center]

Ông Nguyễn Minh Cần nhà hoạt động chính trị, nhà báo, nhân vật trong Vụ án Xét lại Chống Đảng.

Nguyễn Minh Cần sinh năm 1928 tại Huế, tham gia Cách mạng tháng 8, tổ chức và lãnh đạo khởi nghĩa ở Huế và các vùng phụ cận Huế, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1946 làm Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Huế.

Năm 1947 – 1951 là bí thư Huyện uỷ Hương Trà, sau đó là tỉnh uỷ viên và uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên.

Năm 1951 – 1962 làm bí thư Quận uỷ Ngoại Thành, sau là Thành uỷ viên và Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội.

Năm 1962, đi học ở Trường đảng Cao cấp của Liên Xô.

Bị cáo buộc theo Chủ nghĩa Xét lại, năm 1964, Nguyễn Minh Cần ly khai khỏi Đảng Lao động Việt Nam, xin cư trú chính trị ở Liên Xô, làm nghề phiên dịch và biên tập viên viết báo. Ông sống tại Liên Xô từ đó tới nay.

———————————————————————-