Categories
Truyen Ngan

Chiec Lon Guigoz – Hanh Trang Cua Nguoi Tu Cai Tao

“ChiếcLonGuigoz HT CủaNgTùCảiTạo-HoàngChương” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
” Chiếc Lon Guigoz , Hành Trang Của Người Tù Cải Tạo ” – Hoàng Chương – Hoàng Tuấn diễn đọc

http://www.mediafire.com/?b9fc125t9bapczw
———————————————————————-