Categories
Truyen Dai

xom Bau Lang – son nam doc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Xóm Bàu Láng – Sơn Nam-đọc” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện dài : Xóm Bàu Láng
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: ThủyTiên

Xin giới thiệu tập truyện dài của nhà văn Sơn Nam “Xóm Bàu Láng” qua giọng đọc ThủyTiên.
(IMAGE: http://static-02.lazada.vn/p/nxb-tre-9416-70156-1-product.jpg)

Xóm Bàu Láng là một truyện dài được Sơn Nam viết cách nay gần 40 năm, được đăng phơi-dơ-tông trên báo ngày ở Sài Gòn, tạo được sự thích thú nơi độc giả về câu chuyện ở một vùng khỉ ho cò gáy miệt ven biển Tây Nam Tổ quốc thời đầu thế kỷ XX.
Giữa những ngày chiến tranh ác liệt, câu chuyện như một nhắc nhở về một thời hòa bình, về một vùng quê, về nghĩa tình trong cuộc sống… giúp người dân vùng đô thị có điều gì đó tin tưởng và hoài vọng ở quê hương. Câu chuyện tưởng xưa cũ nhưng hàm chứa nhiều giá trị nhân văn của đời sống thôn dã thuở yên bình không giặc giã, cái nghèo về kinh tế không làm người ta nghèo nghĩa khí, tình thương.

Truyện dài Xóm Bàu Láng được NXB Bừng Sáng in lần đầu vào tháng 7/1968. Nhà văn Sơn Nam viết tác phẩm cách nay gần 40 năm. Thời ấy, truyện được đăng nhiều kỳ trên các báo ở Sài Gòn và được mọi người thích thú đón đọc. Chuyện kể về một vùng “khỉ ho cò gáy” miệt ven biển Tây Nam đất nước đầu thế kỷ XX, nơi có những con người chân chất, cuộc sống nghèo khổ nhưng rất nghĩa tình, giàu yêu thương…

Trọn bộ 17 tập: http://www.mediafire.com/folder/3r6eyl0cqjlhc/X%C3%B3mB%C3%A0uL%C3%A1ng-S%C6%A1nNam-%C4%91%E1%BB%8DcTh%E1%BB%A7yTi%C3%AAn

———————————————————————-