Categories
Truyen Ngan

Song Cai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Sông Cái” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
(IMAGE: http://i50.tinypic.com/vy63oy.jpg)

SÔNG CÁI
Tác giả: Lê Minh Nhựt
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

Con sông chảy qua trước ngôi nhà của tôi được gọi là sông Cái. Khi còn nhỏ , tôi luôn thắc mắc: Sông Cái ở đây, còn sông Đực ở đâu….?…….

http://www.mediafire.com/?uw74ktrovlx6tha

———————————————————————-