Categories
Truyen Dai

Tien don co tren vam song O Mon – Nguyen Vinh Long Ho do Nam Phong Phuong Dung doc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Tiếng đờn cò trên vàm sông Ô Môn – Nguyễn Vĩnh Long Hồ do Nam Phong Phuong Dung đọc
Thấy các bạn vietlove thích giọng Nam Phong, Phượng Dung mình sẽ đưa lên thêm một số truyện Nam Phong đọc nữa. Truyện Tiếng đờn cò trên vàm sông Ô Môn về đồng quê miền nam của Nguyễn Vĩnh Long Hồ này tuy chưa đủ bộ (toàn bộ 3 tập, mới đọc 2 tập) nhưng cũng đem lên trước cho nghe tạm .

1: http://www.mediafire.com/?zhnuiim2zwm
2: http://www.mediafire.com/?jheunwyyy3m
3 END: http://www.mediafire.com/?rjkyiemzx5j 3/29/2010