Categories
Truyen Ngan

No More Vietnams – Hoi Ky Tong Thong Richard Nixon

“No More Vietnams – Hồi Ký Tổng Thống Richard Nixon” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

No More Vietnams

Tác gỉa: Tổng Thống Richard Nixon

Huyền Thoại Việt Nam

Dịch giả: Phạm Quốc Dũng
Người đọc: Vạn Võ

http://k007.kiwi6.com/hotlink/abtsl2ke6l/HoiKyNixon_TTRichardNixon_PhamQuocDung_VanVodoc.mp3

[/center]

———————————————————————-