Categories
Truyen Dai

Nhung Sang Tac Cua Pham Tin An Ninh – Tieu Tho

“Những Sáng Tác Của Phạm Tín An Ninh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center](IMAGE: http://www.vietka.com/Vietnamese_Images/BoatPeople.jpg)

Xin mời các bạn gần xa đến với loạt truyện ngắn của nhà văn Phạm Tín An Ninh qua giọng đọc Kim Oanh

Tiểu Thơ

Hạnh Phúc Xót Xa

1/ http://www.mediafire.com/listen/nue5hd1a10lo4uv/01-HanhPhucXotXa1.mp3
2/ http://www.mediafire.com/listen/9pp83clhbph0oi3/02-HanhPhucXotXa2.mp3
3/ http://www.mediafire.com/listen/75ebnc6xbk72xtj/03-HanhPhucXotXa3.mp3[/center]

———————————————————————-