Categories
Truyen Dai

Mau Cua Tuyet – Tran Hoai Van

“Máu Của Tuyết – Trần Hoài Văn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Máu Của Tuyết

Tác giả: Trần Hoài Văn
Người đọc: Kiều Loan & Kim Quyên

Phần 1:

http://k007.kiwi6.com/hotlink/70u5iot4s8/MauCuaTuyet1_TranHoaiVan_KieuLoanKimQuyen.mp3

Phần 2: http://k007.kiwi6.com/hotlink/3o6f7zx5fo/MauCuaTuyet2_TranHoaiVan_KieuLoanKimQuyen.mp3

———————————————————————-