Categories
Truyen Dai

Dat Lua – Nguyen Quang Sang

“Đất Lửa – Nguyễn Quang Sáng (14 tập)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

http://www.mediafire.com/?do9pazwj2bdhn

Cám ơn Tác Giả : Nguyễn Quang Sáng :rose:
Cám ơn Người đọc : Minh Hoàng :rose:
———————————————————————-