Categories
Truyen Ngan

Mot Doa Hoa Rung – Ho Bieu Chanh

“Một Đóa Hoa Rừng – Hồ Biểu Chánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Yến Linh và Huynh DHN thân mời các Anh Chị tiếp tục thưởng thức một Tác Phẩm của Nhà Văn Hồ Biểu Chánh “Một Đóa Hoa Rừng” qua sự diễn đọc của 2 Anh Chị Nam Phong & Phượng Dung. Mời các Anh Chị cùng thưởng thức !

MỘT ĐÓA HOA RỪNG
Tác Giả : Hồ Biểu Chánh
Diễn Đọc : Nam Phong & Phượng Dung


———————————————————————-