Categories
Truyen Dai

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.


Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 1 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 2 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 3 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 4 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 5 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 6 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 7 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 8 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Le Xuyen Chu Tu Cau Cuoc Doi Tac Pham – Phan Nhat Nam – doc Hoang Tuan Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Le Xuyen – Cai Chet Cua Le Xuyen – Phuong Hoa – Duy Trac Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

7 replies on “Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu”

cam on su thay doi ve hinh thuc,cac truyen dai de so thu tu 1,2,3…
de dang cho khan gia,khong bi bo sot khi doc truyen,toi nam nay da 69 tuoi,me nghe doc truyen lam,mat toi kem nen hom nay mo dai thay co su thay doi moi,toi vui lam,chuc quy ban bien tap vui manh va giu duoc su phat trien tot dep cua dai, cho dong huong vn chung ta co mon an tinh than bo ich nay.

Chú Tư Cầu – Lê Xuyên, do Nam Anh, Kiều Loan, và Chân Như diễn đọc (nhiều tập)

Link Mega:
01 http://www.megaupload.com/?d=XOGA9CKJ
02 http://www.megaupload.com/?d=5KZU6LT9
03 http://www.megaupload.com/?d=XDU8A6WJ
04 http://www.megaupload.com/?d=RVTSME1J
05 http://www.megaupload.com/?d=16C9YAU0
06 http://www.megaupload.com/?d=MSYI89KV
07 http://www.megaupload.com/?d=WPBSMFKG
08 http://www.megaupload.com/?d=5KJAJPXP
09 http://www.megaupload.com/?d=T88I0DEX
10 http://www.megaupload.com/?d=8WZAN9QX
11 http://www.megaupload.com/?d=3FF022OH
12 http://www.megaupload.com/?d=02QGKQK5
13 http://www.megaupload.com/?d=084367MO
14 http://www.megaupload.com/?d=TEOF4OHB
15 http://www.megaupload.com/?d=81704NED
16 http://www.megaupload.com/?d=THQ2OK3R
17 http://www.megaupload.com/?d=NF5A8IH1 **cô Thơm chết rồi bà con ơi
18 http://www.megaupload.com/?d=R8JC9VH2 Chú Tư Cầu bước qua khúc quanh mới đầy nguy hiểm
19 http://www.megaupload.com/?d=S8ZMLNH7

Link Mediafire:
01 http://www.mediafire.com/?yjn30yngny2
02 http://www.mediafire.com/?yegmmmyummm
03 http://www.mediafire.com/?gdyttommk0m
04 http://www.mediafire.com/?jzyga2wdzmm
05 http://www.mediafire.com/?0zt5tjdvnqh
06 http://www.mediafire.com/?nogkmqimtzm
07 http://www.mediafire.com/?ztzzzhgjkhw
08 http://www.mediafire.com/?n2dfw2w2znm
09 http://www.mediafire.com/?jzklndkcte0
10 http://www.mediafire.com/?0vvg4y3drm2
11 http://www.mediafire.com/?nm2gmmd222o
12 http://www.mediafire.com/?znnodomkylo
13 http://www.mediafire.com/?emxn2ayzt2t
14 http://www.mediafire.com/?timmogtdwmw
15 http://www.mediafire.com/?2zzyd1mvkni
16 http://www.mediafire.com/?ryejync4okr
17 http://www.mediafire.com/?qotzi3fuzzz
18 http://www.mediafire.com/?idht5zwnygt
19 http://www.mediafire.com/?gtwthwjqi3m

Thêm hai bài audio viết về Lê Xuyên:

Lê Xuyên Chú Tư Cầu, Cuộc Đời Và Tác Phẩm – Phan Nhật Nam, do Hoàng Tuấn đọc
http://www.megaupload.com/?d=2GGRSWRW
http://www.mediafire.com/?v0vcgdmmzzz

Lê Xuyên: Cái Chết của Lê Xuyên – Phương Hoa và Duy Trác đài VOVN thực hiện
http://www.megaupload.com/?d=50SCOBC7
http://www.mediafire.com/?ntdznkyv5ly

Bạn ơi! Bạn có biết chừng nào truyện nầy sẻ nối tiếp? We all waiting for.
Rất cám ơn bạn đả take time to upload the novel.
TK

Chú Tư Cầu – Lê Xuyên, do Nam Anh, Kiều Loan, và Chân Như diễn đọc (nhiều tập)

Link Mega:
01 http://www.megaupload.com/?d=XOGA9CKJ
02 http://www.megaupload.com/?d=5KZU6LT9
03 http://www.megaupload.com/?d=XDU8A6WJ
04 http://www.megaupload.com/?d=RVTSME1J
05 http://www.megaupload.com/?d=16C9YAU0
06 http://www.megaupload.com/?d=MSYI89KV
07 http://www.megaupload.com/?d=WPBSMFKG
08 http://www.megaupload.com/?d=5KJAJPXP
09 http://www.megaupload.com/?d=T88I0DEX
10 http://www.megaupload.com/?d=8WZAN9QX
11 http://www.megaupload.com/?d=3FF022OH
12 http://www.megaupload.com/?d=02QGKQK5
13 http://www.megaupload.com/?d=084367MO
14 http://www.megaupload.com/?d=TEOF4OHB
15 http://www.megaupload.com/?d=81704NED
16 http://www.megaupload.com/?d=THQ2OK3R
17 http://www.megaupload.com/?d=NF5A8IH1
18 http://www.megaupload.com/?d=R8JC9VH2
19 http://www.megaupload.com/?d=S8ZMLNH7
20 http://www.megaupload.com/?d=FMAZRNIJ

Link Mediafire:
01 http://www.mediafire.com/?yjn30yngny2
02 http://www.mediafire.com/?yegmmmyummm
03 http://www.mediafire.com/?gdyttommk0m
04 http://www.mediafire.com/?jzyga2wdzmm
05 http://www.mediafire.com/?0zt5tjdvnqh
06 http://www.mediafire.com/?nogkmqimtzm
07 http://www.mediafire.com/?ztzzzhgjkhw
08 http://www.mediafire.com/?n2dfw2w2znm
09 http://www.mediafire.com/?jzklndkcte0
10 http://www.mediafire.com/?0vvg4y3drm2
11 http://www.mediafire.com/?nm2gmmd222o
12 http://www.mediafire.com/?znnodomkylo
13 http://www.mediafire.com/?emxn2ayzt2t
14 http://www.mediafire.com/?timmogtdwmw
15 http://www.mediafire.com/?2zzyd1mvkni
16 http://www.mediafire.com/?ryejync4okr
17 http://www.mediafire.com/?qotzi3fuzzz
18 http://www.mediafire.com/?idht5zwnygt
19 http://www.mediafire.com/?gtwthwjqi3m
20 http://www.mediafire.com/?ttj2gjxlhyc

(còn tiếp) **Các tập sau tập 20 sẽ đăng ở posts sau …

Thêm hai bài audio viết về Lê Xuyên:
Lê Xuyên Chú Tư Cầu, Cuộc Đời Và Tác Phẩm – Phan Nhật Nam, do Hoàng Tuấn đọc
http://www.megaupload.com/?d=2GGRSWRW
http://www.mediafire.com/?v0vcgdmmzzz

Lê Xuyên: Cái Chết của Lê Xuyên – Phương Hoa và Duy Trác đài VOVN thực hiện
http://www.megaupload.com/?d=50SCOBC7
http://www.mediafire.com/?ntdznkyv5ly

Comments are closed.