Categories
Truyen Dai

Ba Muoi Sau Ke – Trinh Ngoc Hoa

Ba Muoi Sau Ke – Trinh Ngoc Hoa; Ba Mươi Sáu Kế – Trịnh Ngọc Hoa
Ba Mươi Sáu Kế – nguyên tác của Trịnh Ngọc Hoa. Cúc Hoa chuyển ngữ, do Trung Nghị đọc (36 tập)

1-36end http://www.megaupload.com/?d=CUQLS0HK
or
1-36end http://www.mediafire.com/?k5to2zmzjjw