Categories
Truyen Ngan

Toi Ganh O Trong Tim Nay – Tran Khai Thanh Thuy

“Tôi Gánh Ở Trong Tim Này” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Tôi Gánh Ở Trong Tim Này

Tác giả: Trần Khải Thanh Thủy
Người đọc: Hoa Pensee

http://k007.kiwi6.com/hotlink/g039p1065h/ToiGanhOTrongTimNay-TranKhaiThanhThuy_HoaPenseedoc.mp3

[/center]
———————————————————————-