Categories
Truyen Ngan

Thu Ngo To Tinh – Nguyen Y Thuan

Thư Ngỏ Tỏ Tình – Nguyễn Ý Thuần” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Thư Ngỏ Tỏ Tình
Tác giả: Nguyễn Ý Thuần
Người đọc: Nam Phong

http://www.mediafire.com/?qk14yfzary1ybpt