Categories
Truyen Ngan

Thinh Gia Tam Tinh

Thính Giả Tâm Tình (Nguyễn Đình Khánh)
Đây là chương trình radio bên Úc Châu do bác Khánh chủ trì, C sẽ lập topic này ra để cho mọi người nghe mục Thính Giả Tâm Tình này, mọi người ủng hộ nha hi.gif

Thinh Gia Tam Tinh http://www.megaupload.com/?d=G4NZ064D

đây là đêm thứ 2, 1 tháng 6, 2009 Thinh Gia Tam Tinh – http://www.megaupload.com/?d=DZW2OIMT

thứ 2, 15 tháng 6, 2009

Nghe đi, zdui lắm D.gif C sẽ update nhiều hơn nửa, mỗi tối thứ 2 và thứ 3 bác Khánh nhà ta trực phone cho bà con bên Úc gọi vào tâm tình hoho.gif