Categories
Truyen Ngan

Phu Dieu – Pham Hong An

“Phù Điêu – Phạm Hồng Ân” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Mời nghe truyện đọc mới rất hay qua giọng đọc Thanh Phương.

truyện ngắn Phù Điêu của Phạm Hồng Ân

http://www.mediafire.com/?h2dr6ai201y5htn