Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

O Den – Ly Tong

“Ó Đen – Lý Tống” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Ó Đen

Tác giả: Lý Tống

Nguời đọc: Trần Nam

(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7344/11962464213_c40029000f_z.jpg)

(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7331/11962463433_3d1a11a69b_z.jpg)

(IMAGE: http://farm3.staticflickr.com/2816/11962464193_706deecc3c_z.jpg)
Thời Bác Lý Tống trong Không Quân Việt Nam Cộng Hoà

(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7293/11963003886_cd19a79fbe_z.jpg)
Bác Lý Tống khi vuợt biên qua biên giới Cambodia bị bắt bỏ tù bên Cambodia

[/center]

———————————————————————-