Categories
Truyen Ngan

Nguoi Ngoi Trong Quan Ca Phe – Hoang Thai Son

“Người Ngồi Trong Quán Cà Phê – Hoàng Thái Sơn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Người Ngồi Trong Quán Cà Phê
Tác giả: Hoàng Thái Sơn
Người Đọc: Kim Cúc

Truyện miêu tả một xã hội đổi mới đầy cám dỗ và những cán bộ hủ hoá băng hoại gia đình sau 75.

http://www.mediafire.com/?5cssdt6ts0fe1fa