Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Mot Vat Nang Xuan Tren He Pho

“Một Vạt Nắng Xuân Trên Hè Phố – Nhật Tiến” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện dài: Một Vạt Nắng Xuân Trên Hè Phố
Tác giả: Nhật Tiến
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?bxkn4uf3qagn44x