Categories
Truyen Ngan

Giao Thua – Nguyen Ngoc Tu

Giao thừa – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Giao thừa
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Hùng Sơn

http://www.mediafire.com/?z3mbus69uzxxxl7