Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Co Mot Ngay Bien Tim – Hoang Thu Dung

“Có Một Ngày Biển Tím – Hoàng Thu Dung” in forum “Nghe Truyện Online”.

Mời các bạn thưởng thức một truyện hay nữa của tác giả Hoàng Thu Dung.

Links download:

Chương 1: http://www.mediafire.com/?t3n80sszijc9028
Chương 2: http://www.mediafire.com/?ttz5vvl8xt4jbu4
Chương 3: http://www.mediafire.com/?hpvkgk8f7jath4x
Chương 4: http://www.mediafire.com/?ylyk2aj6612n3ba
Chương 5: http://www.mediafire.com/?d3eqowz7da1484u

Chương 6: http://www.mediafire.com/?f5nm1ejiz1q126n
Chương 7: http://www.mediafire.com/?tzsdgacv0aw6kvc
Chương 8: http://www.mediafire.com/?zpk835mrw89cfts
Chương 9: http://www.mediafire.com/?ojclilb3lc8w8x0
Chương 10: http://www.mediafire.com/?wme1nnf85fv7iq5

Chương 11: http://www.mediafire.com/?rv5hoir0f5zjj7i
Chương 12: http://www.mediafire.com/?afiibo3ivrwonv6
Chương 13: http://www.mediafire.com/?i6zc7t6ncny0tcv
Chương 14: http://www.mediafire.com/?x186hc828qva6k7
Chương 15: http://www.mediafire.com/?6abtif6x1u53rpc

Chương 16: http://www.mediafire.com/?hqehir8dlu6hx6a
Chương 17: http://www.mediafire.com/?5mmlqnw9zilz3hn
Chương 18: http://www.mediafire.com/download.php?emu2ivm71emmpxm
Chương 19: http://www.mediafire.com/?otbnub45errp2ob
Chương 20: http://www.mediafire.com/?lyr3p0y6lcg7au1