Categories
Truyen Ngan

Cai Noi Ngoi Tren Cai Coc – Pham Thang Vu

“Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc – Phạm Thắng Vũ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc

Tác giả: Phạm Thắng Vũ
Người đọc: Hoàng Tuấn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/22iomgqex3/CaiNoiNgoiTrenCaiCoc-PhamThangVu-docHoangTuan.mp3

[/center]
———————————————————————-