Categories
Truyen Ngan

Buc Tranh Va Ngoi Nha Co

Bức Tranh Và Ngôi Nhà Cổ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Thực hiện xong chưa kịp đóng góp thì đã thấy đài phát thanh thực hiện rồi, nhưng cũng chia sẻ với mọi người vậy.

alternative
http://mc.tt/51D0rdpeAIW
———————————————————————-