Categories
Truyen Dai

Truyen ngan tu he thong truyen thanh VNHN

“Truyện ngắn từ hệ thống truyền thanh VNHN” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Bên Kia Đường của Võ Hồng
http://kiwi6.com/file/2u00xkeub8

Cành Hoa Hồng Tím Thẩm – Võ Thị Điềm Đạm
http://kiwi6.com/file/u706d9pdmc

Em Màu Trắng – HTC
http://kiwi6.com/file/7e4i0ikaz4

Người Khách Lạ Trong Buổi Tiệc Tất Niên_Huỳnh Văn Phú
http://kiwi6.com/file/n10voy8kmi

Phép Lạ Đêm Chúa Giáng Sinh – Minh Đạo & Nguyễn Thạch Hãn
http://kiwi6.com/file/qg558tnhje

Thu Hà và Tôi – Huỳnh Văn Phú – Kim Quyên & Kiều Loan
http://kiwi6.com/file/p40p4yru6k
———————————————————————-