Categories
Truyen Dai

To Tam – Song An Hoang Ngoc Phach


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Tố Tâm – Song An Hoàng Ngọc Phách” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
. Tố Tâm
Tác giả: Song An Hoàng Ngọc Phách
Người đọc: Trung Nghị

“Tố Tâm” được viết từ năm 1922, đến năm 1925 mới in. Quyển tiểu thuyết ra đời, lập tức được chú ý đặc biệt trong giới Văn học cùng rộng rãi độc giả, vì đây là quyển tiểu thuyết báo hiệu bước phát triển mới của thể loại văn xuôi tự sự. “Tố Tâm” là một đóng góp đáng kể trong việc đưa văn xuôi Việt Nam từ thời kỳ mang tính biền ngẫu sang văn xuôi tự sự, đồng thời chấm dứt thời kỳ hoàn toàn mô phỏng Văn học phương Tây. “Tố Tâm” mang tính chất thuần túy Văn học Việt Nam, là tác phẩm tiểu thuyết tâm lý sâu sắc và hiện đại, giữa bối cảnh văn chương lúc đó còn mô phỏng truyện cổ, xa cách với cuộc sống tân thời.

Song An Hoàng Ngọc Phách sinh năm 1896 tại Hà Tĩnh, cha là một nhà Nho yêu nước, từng tham gia phong trào Cần Vương. Ông bắt đầu viết văn, viết báo từ lúc còn là học sinh trường Bưởi-Hà Nội, đăng trên Nam Phong tạp chí. Sau khi tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Sư Phạm Hà Nội, ông đi dạy học ở nhiều nơi. Sau năm 1954, ông tập trung vào công việc thuộc ngành giáo dục, đóng góp tích cực vào việc truyền bá Quốc ngữ, và viết sách biên khảo Văn học. Song An Hoàng Ngọc Phách mất năm 1973 tại Hà Nội.

01. Lời giới thiệu – http://www.mediafire.com/?zc58y3tjbnvz6k1
02. Chương một – http://www.mediafire.com/?5fyu9qjf27g8x9g
03. Chương hai – http://www.mediafire.com/?e8584k5wh8wfib8
04. Chương ba – http://www.mediafire.com/?s52ax2etfdyd644
05. Chương bốn – http://www.mediafire.com/?pa99ibago2qh6qs
06. Chương năm ket – http://www.mediafire.com/?w3mcqw49se9mr3v

Mega Zip file 01-06: http://www.megaupload.com/?d=STVV15ME