Categories
Truyen Dai

Oprah Winfrey Dam Dao Voi TS Thich Nhat Hanh

“Oprah Winfrey đàm đạo với TS Thích Nhất Hạnh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Oprah Winfrey đàm đạo với TS Thích Nhất Hạnh
Người dich Lê Quốc Tuấn
Diễn đọc: Trọng Nghĩa và Mộng Lan

tập 1: http://www.megaupload.com/?d=AQLITX9Q
tập 2; http://www.megaupload.com/?d=701695II
tập 3; http://www.megaupload.com/?d=8TR3OY8I
tập 4: http://www.megaupload.com/?d=Y4W5JGP0
tập 5: http://www.megaupload.com/?d=CU2KHZJZ