Categories
Truyen Dai

Hanh trinh Vao Trung Tam Trai Dat – Jules Verne


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất – Jules Verne” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất
Nguyên tác: Voyage au centre de la Terre (Journey To The Center Of The Earth)
Tác giả: Jules Verne
Người Dịch: Phạm Phan Hàm
Người đọc: Trung Nghị
Dành cho những ai đã từng yêu thích truyện Hai vạn dặm dưới đáy biển (1870), Tám mươi ngày vòng quanh Thế giới (1873) … của nhà văn Pháp nổi tiếng Jules Gabriel Verne

01. Bản thảo chép tay của Saknussemm: http://www.mediafire.com/?z9hgar5l05p0ug5
02. Điều bí mật của ngọn núi Sneffels: http://www.mediafire.com/?b2c420adwcz9tuo
03. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với băng đảo: http://www.mediafire.com/?2tc4g8dtebc1l4i
04. Tới gần mục tiêu: http://www.mediafire.com/?nh6e6jcp0q4ff17
05. Trong cái miệng của núi lửa: http://www.mediafire.com/?lu5vf6dxpgyzhgd
06. Dòng sông Hans: http://www.mediafire.com/?99o8ais5qmxz8a7
07. Axel rơi vào mê cung: http://www.mediafire.com/?t3jtk7ziwvam5vx
08. Biển: http://www.mediafire.com/?a007aqesul6uz4a
09. Những thử thách trên biển: http://www.mediafire.com/?679mmcbdfv46hb7
10. Con đường hầm của Saknussemm : http://www.mediafire.com/?98dcim206i42abf
11hết. Núi lửa phun: http://www.mediafire.com/?5rzk53cvwl7gfa0