Categories
Truyen Dai

Doan Tinh – Ho Bieu Chanh – Do Nam Phong va Phuong Dung

Xin Giới Thiệu các bạn môt truyện dài Audio của nhà văn Hồ Biểu Chánh:
Đoạn Tình
Do Nam Phong và Phượng Dung đài Tiếng Nước Tôi diễn đọc

Truyện dài nhiều tập, được đọc mỗi ngày thường và sẽ được đem lên từ từ … ráng đợi nghe …

01: http://www.mediafire.com/?8ecetw82au2wffy
02: http://www.mediafire.com/?m2x20351fd1rk10
03: http://www.mediafire.com/?9iarfptkpu9k2j6
04: http://www.mediafire.com/?3zhywrvppztxp84
05: http://www.mediafire.com/?e9pjzzi4p6d7c4g
06: http://www.mediafire.com/?hz8oi4ylodpdhbb

2 replies on “Doan Tinh – Ho Bieu Chanh – Do Nam Phong va Phuong Dung”

Comments are closed.