Categories
Truyen Dai

Cuoc Chinh Bien Ngay 1/11/1963

“Cuộc Chính Biến ngày 1/11/1963” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cuộc Chính Biến ngày 1/11/1963

trích từ “Những Bí Ẩn Lịch Sử Trong Thời Đệ Nhất Cộng Hòa”

Người dọc: Khánh Hoàng – Nguyễn Hoàng – Quỳnh Lan – Bảo Trung – Đức Tú (Đài Little Sài Gòn Radio)

01: http://k007.kiwi6.com/hotlink/bduef9yl9n/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_01_LittleSaigonRadio.mp3

02: http://k007.kiwi6.com/hotlink/1mrpacsvm8/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_02_LittleSaigonRadio.mp3

03: http://k007.kiwi6.com/hotlink/arumajype2/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_03_LittleSaigonRadio.mp3

04: http://k007.kiwi6.com/hotlink/74y83vcjur/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_04_LittleSaigonRadio.mp3

05: http://k007.kiwi6.com/hotlink/oo5auvugms/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_05_LittleSaigonRadio.mp3

06: http://k007.kiwi6.com/hotlink/1beyi4nzmp/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_06_LittleSaigonRadio.mp3

07: http://k007.kiwi6.com/hotlink/nylc5oo4zc/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_07_0tleSaigonRadio.mp3

08: http://k007.kiwi6.com/hotlink/iwxy8fs80f/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_08_LittleSaigonRadio.mp3

09: http://k007.kiwi6.com/hotlink/846v900i41/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_09_LittleSaigonRadio.mp3

10: http://k007.kiwi6.com/hotlink/b4qp44rur0/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_10_LittleSaigonRadio.mp3

11: http://k007.kiwi6.com/hotlink/ornyy2hqfk/NhungBiAnLichSuVeCheDoNgoDinhDiem_11end_LittleSaigonRadio.mp3

[/center]

———————————————————————-