Categories
Truyen Dai

Bac Si Zhivago – Boris Pastermak – Le Khanh Truong – Trai Tao

BÁC SĨ ZHIVAGO
tác giả Boris Pasternak
Dịch giả Lê Khánh Trường
do Trái Táo diễn đọc (16 phần)

Tiểu sử tác giả
http://www.fileswap.com/dl/DYxGZvT0Qi/gioi…ac_gia.mp3.html

Phần I

Chương 1
http://www.fileswap.com/dl/ep0wpfyOH8/chuong_1.mp3.html
Chương 2
http://www.fileswap.com/dl/19Jdn0IhxI/chuong_2.mp3.html
Chương 3
http://www.fileswap.com/dl/EDu1gETVa5/chuong_3.mp3.html

Phần II

Chương 1
http://www.fileswap.com/dl/9Hnzt15OBr/chuong_1.mp3.html
Chương 2
http://www.fileswap.com/dl/XQMVtbeqj2/chuong_2.mp3.html