Categories
Truyen Ngan

Vua Le Thanh Tong

“Vua Lê Thánh Tông” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Vua Lê Thánh Tông

Người biên soạn: Lê Thái Dũng
Người đọc: Mai Hương và Vương Đạo

http://k002.kiwi6.com/hotlink/bko1s1p79c/vualethanhtong.mp3