Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Vo Nhat – Kim Lan

“Vợ Nhặt – Kim Lân” in forum “Nghe Truyện Online”.

Vợ Nhặt – Kim Lân

Diễn đọc: Trung Nghị

Đứa con người vợ lẽ
http://www.megaupload.com/?d=9JMQ44N5

Làng
http://www.megaupload.com/?d=4V0IS5Y8

Vợ nhặt
http://www.megaupload.com/?d=Y3IH8QQM

Ông lão hàng xóm
http://www.megaupload.com/?d=7F7CUFV2

Con chó xấu xí
http://www.megaupload.com/?d=ZCKU3RUC

Người chú dượng
http://www.megaupload.com/?d=X4QR8FDS

Bố con ông gác máy bay trên núi Cô Kê
1: http://www.megaupload.com/?d=YZADY09R
2: http://www.megaupload.com/?d=BW8WLBPR