Categories
Truyen Ngan

Vi Su Chua Shiga va Tinh Yeu – Yukio Mishima

“Vị Sư Chùa Shiga và Tình Yêu – Yukio Mishima” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Vị Sư Chùa Shiga và Tình Yêu

Tác giả: Yukio Mishima
Dịch giả: Vy Anh
Người đọc: Dzuy Lynh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/6wl0qsa6ro/ViSuChuaShigaVaTinhYeu_YukioMishima_VyAnhdich_DzuyLynhdoc.mp3

[/center]
———————————————————————-