Categories
Truyen Ngan

Vet Seo – Le Thuy Bao Nhi

Vết Sẹo – Lê Thúy Bảo Nhi” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Vết Sẹo
Tác giả: Lê Thúy Bảo Nhi
Người đọc: Radio Bolsa

http://www.mediafire.com/download.php?hqx16fhw1s9rh31