Categories
Truyen Ngan

Thieu Uy Tran Van Quy va la Thu Chua Kip Gui Di

Thieu Uy Tran Van Quy va la Thu Chua Kip Gui Di – Thiếu Úy Trần Văn Quý và Lá Thư Chưa Kịp Gửi Đi – do Huy Tâm và Đoàn Trọng Hiếu diễn đọc.

http://www.megaupload.com/?d=SPJPN6JE
http://www.mediafire.com/?ztkix0qofyn