Categories
Truyen Ngan

Thien Than Mot Canh – Nguyet Quynh

“Thiên Thần Một Cánh – Nguyệt Quỳnh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Thiên Thần Một Cánh

Tác giả: Nguyệt Quỳnh

Người đọc: Thùy An và Đoàn Viên

http://k002.kiwi6.com/hotlink/2xn0e84jiv/thienthanmotcanh_nguyetquynh.mp3