Categories
Truyen Ngan

Than Phan Nguoi Linh Gay Sung – VinhKhanh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Thân Phận Người Lính Gãy Súng – VĩnhKhanh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Truyện Ngắn

THÂN PHẬN NGƯỜI LÍNH GÃY SÚNG
Tác Giả : Vĩnh Khanh
Diễn Đọc : Nam Phong

Yến Linh thân mời các Anh Chị nghe một truyện ngắn do anh Nam Phong diễn đọc hôm nay.
Chúc các Anh Chị nghe truyện vui vẻ nha.
———————————————————————-